Aprendrem a elaborar una compresa reutilitzable amb materials aprofitats, veurem diferents opcions
de materials, patrons, com cosir-les i consells per netejar-les.