Us presentem tallers per realitzar en contextos on la ciutadania no s’hi atura
molt de temps, com fires, mercats etc. Poden ser de 4 hores en total, amb
dinàmiques curtes de 15-20 minuts. L’equip de tècnics es farà càrrec de
portar les eines. De la vostra part, necessitem taules i cadires i potser alguna
cosa de materials del tipus: samarretes, retalls de roba, mitjons vells, etc.