A partir del mobiliari aportat pels participants, procedent de deixalleries i/o material aportat pels talleristes, s’explicarà com solucionar i tractar alguns dels desperfectes del mobiliari domèstic:

– Reparació i encolat de cadires
– Reparació i/o substitució de les diferents ferramentes d’un moble
– Problemes més freqüents en portes i finestres, etc…