En aquest taller veurem com podem muntar un petit hort a casa recuperant envasos i aprofitant residus orgànics que generem a les llars. Coneixerem maneres de fer créixer plantes sense comprar ni el test ni les llavors, i aprendrem alguns remeis per a tenir-ne cura.

Material: Terra per a plantes, brics nets o ampolles de plàstic per fer els testos
Opcional: cola i paper per decorar-los
Llavors del tomàquet, de pebrot, d’alvocat…
Tisores, retolador o llapis, paper de cuina o retall de roba de cotó