En aquest taller parlarem i mostrarem com fer un mini hort urbà, apte per qualsevol tipus d’espai reduït: balcó, finestra o interior de casa teva.
Veurem diferents possibilitats d’aprofitar materials en desús (brics de beguda, ampolles de plàstic, etc) per fer-ne safates de planter, estris per l’hortet, i altres.
També farem una introducció al compostatge casolà.

Materials necessaris a aportar per l’entitat sol·licitant i/o participants: saquet de terra-substrat, planter i/o llavors, envasos aprofitats de diverses mides nets: ampolles, garrafes d’aigua, gotets del iogurt, brics etc.

Opcional: per decorar testos de bric, fulls de paper, cola i llapis o retoladors.