En aquesta xerrada parlarem de la indústria de la moda i el seu impacte ambiental i humà,
i veurem alternatives de consum més sostenibles i ètiques.
Qüestionarem els principis de l’anomenada “fast fashion” i exposarem mesures que podem
prendre a casa per reduir l’impacte ambiental associat a la roba.