Aprendrem a detectar els principals problemes que ens podem trobar a l’hora de restaurar un moble i a utilitzar els productes adequats per portar a terme una restauració del mobiliari.

Introducció als diferents organismes que ens podem trobar en un moble i que el poden afectar, detecció de problemes bàsics que ens podem trobar dins el mobiliari, tal com: corcs, esquerdes, canvis de fullola, vernissos esquerdats, etc