Sessions de 2,5 hores que combinen la teoria i la pràctica sobre un tema específic.

Volem que els assistents acabin el taller havent après tècniques bàsiques de manteniment, reparació i reutilització, per aplicar a casa. L’objectiu és allargar la vida d’objectes i aparells i aprofitar materials.

Disposem d’una àmplia oferta de modalitats: fusteria, petits electrodomèstics, lampisteria, bicicletes, aprofitament alimentari etc.

L’aula on es farà el taller ha de tenir una superfície mínima de 30 m², amb taules, cadires, endolls, ordinador, projector i pantalla, i un lavabo proper. El número mínim d’inscrits és de 10 i el màxim de 20.