Durant aquest taller aprendrem a fer moneders a partir de brics de beguda usats, a més d’altres maneres pràctiques d’aprofitar aquest residu d’envàs, més difícil de reciclar del que sembla.
Comentarem alternatives al seu consum alhora que fomentem la creativitat amb el seu reciclatge.

Material:
Brics de beguda ben nets i escorreguts, tisores.
Opcional (per decorar): paper d’embolicar usat i cola.